Nghiệp vụ thám tử thành công

Nghiệp vụ chuyên môn thám tử thành công

Dịch vụ thám tử THÀNH CÔNG hoạt đông trên nguyên tắc :

– Tuân thủ pháp luật

– Tôn trọng sự thật

– Thông tin bảo mật

1. Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản:
– Nghiệp vụ nhận biết, ngăn ngừa và xử lý sự cố.
– Nghiệp vụ hướng dẫn, phân công công việc.
– Nghiệp vụ lập báo cáo.

2. Kiến thức pháp luật:
– Các điều khoản liên quan trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật tố tụng Dân sự.
– Các điều khoản liên quan trong luật Hành Chính, Luật Lao động.

3. Kỹ thuật và võ thuật:
– Các kỹ thuật cơ bản.
– Chiến thuật tấn công và tự vệ.

4. Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy:
– Các nguyên tắc, quy trình về phòng cháy, chữa cháy.
– Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
– Các tình huống sơ cấp cứu.

5. Khả năng sử dụng trang thiết bị:
– Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

6. Kỹ năng giao tiếp:
– Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô.
– Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
– Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.
– Tôn trọng khách hàng và các nội quy, điều lệ.

7. Nghiệp vụ khác:
– Nghiệp vụ sơ cấp cứu.
– Kỹ năng marketing và kinh doanh căn bản.
– Bảo mật thông tin kinh doanh.

Bài Viết Liên Quan