CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chi tiết về bảo hành, bảo trì dịch vụ thám tử tư:

Điều kiện bảo hành: thamtuthanhcong.net cam kết bảo hành các lỗi phát sinh trong quá trình quý khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thời gian bảo hành:

Vĩnh viễn với các khách hàng sử dụng dịch vụ, tới khi nào công việc thành công

Giai đoạn bảo hành được tính từ ngày nghiệm thu dịch vụ hoặc ngày được ghi trong phương thức bảo hành tùy theo trường hợp nào xuất hiện trước.

Thời gian thực hiện bảo hành chúng tôi có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất giải pháp để cùng khách hàng giải quyết mọi khiếu nại.

 

Bài Viết Liên Quan